Nový rok sme privítali spoločne s obyvateľmi Spišskej Teplice. Obecný úrad pripravil privítanie Nového roka už tradične krásnym ohňostrojom. Na tejto akcii nechýbali ani naše deti.

8.1. sa v miestnom kostole uskutočnil záverečný vianočný koncert na ktorom nechýbali tradičné koledy ale aj skladby známych autorov ako S. Bach, J. Haydn. Koncert sa deťom páčil.

Nedeľňajšie popoludnie 29.01. bola pre Popradskú verejnosť a širšie okolie  pripravená akcia s názvom „Don Bosco Show – Ukáž svoju tvár“. Mladí a kňazi zo saleziánskeho noviciátu  a saleziánskeho oratória „Úsmev“ predstavili zábavnou a poučnou formou osobnosť sv. Don Bosca ako aj činnosť jednotlivých stredísk. Tejto akcii sa zúčastnili aj naše deti spolu s vychovávateľkou p. Mgr. Banasiewiczovou.

Táto zima bola so všetkým čo k tomu patrí. Nasnežilo a prituhlo, preto Základná škola v Spišskej Teplici na priestore školského ihriska vytvorila klzisko, ktoré bolo k dispozícii aj pre naše deti. Deti klzisko využívali nie len  počas prázdnin, ale aj počas víkendov a popoludňajších hodín.

Okrem toho využívali ideálny kopec „ Príkra“ na sánkovanie a šantenie v snehu.

Každý pondelok v mesiaci sa v miestnom kostole uskutočňujú detské omše, na ktorých sú pozvané aj naše deti. Zuzka a Svetlanka majú každý piatok stretnutie birmovancov s pánom farárom, pri ktorých sa oboznamujú  s článkami viery. Aby sa deti mohli lepšie spoznať s členmi farnosti a pritom priložiť aj ruku k dobrému dielu túto možnosť, majú deti každú sobotu.