Oslava nového roka sa začala ohňostrojom na verejnom priestranstve pred Obecným úradom v Spišskej Teplici.  Akciu zorganizoval starosta obce s obecným zastupiteľstvom. Účastní  boli aj deti z nášho rodinného domu. Takto spoločne s obyvateľmi Spišskej Teplici privítali Nový rok 2018. Navzájom sme si popriali všetko dobré do nastávajúceho roka.

5.1.  Adrián Mišalko na Okresnom riaditeľstve policajného zboru v Kežmarku si po prvý krát  vyzdvihol  občiansky preukaz a tým sa stal občanom SR so všetkými právami a povinnosťami.

7.1.  sa skončil  zimný tábor,  ktorý sa niesol v duchu – „ Vianoce s Mášou a medveďom“. Tábor trval celé zimné prázdniny. Paľko a Svetlanka spoznali nových priateľov a vrátili sa  s nezabudnuteľnými zážitkami.

Piatkové popoludnie 19.1. Zuzka, Svetlanka, Adrián a Dávidko strávili s tetou Kišovou na plavárni vo Svite.  Relaxovali po celom týždni a vylepšili si plavecké štýly.

Združenie rodičov pri ZŠ v Spišskej Teplici pozvalo všetkých žiakov na      „ Fašiangový karneval“ , ktorý sa uskutočnil 26.1. v telocvični základnej školy. Pre žiakov boli pripravené súťaže, sprievod  masiek, Zumba, diskotéka a malé občerstvenie.  Janko sa predstavil v maske futbalistu .