Začiatok nového roka deti oslávili spolu s ostatnými obyvateľmi Spišskej Teplice na námestí pred obecným úradom. S ujom Vladom obdivovali ohňostroj, ktorý pripravil starosta obce. Deti si spolu s ujom popriali všetko dobré do nového roka.

01.01. deti začali účasťou na slávnostnej bohoslužbe. Po obede nás navštívil pán kaplán a vykonal posvätenie domu – tzv. koledu. Pán kaplán po družnej debate s deťmi im poprial všetko dobré do nového roka.

Deti sa aj v mesiaci decembri snažili o estetizáciu a poriadok vo svojich izbičkách. Odmenou im bola výborná pizza.

Celý mesiac január prial svojimi poveternostnými podmienkami zimným športom. Škola pre deti pripravila klzisko, preto ujo Vlado zabezpečil chlapcom hokejky a tak si mohli chlapci na školskom ihrisku pravidelne vo voľnom čase zahrať hokej.

Okrem hokeja si deti užívali sánkovačku aj na neďalekom kopci „Príkra“.

16.1. Janko reprezentoval základnú školu vo vybíjanej. Spolu so spolužiakmi dosiahli tretie miesto.

26.1. Komunitné centrum pre deti v Spišskej Teplici pripravilo sánkovačku pod názvom „Fašiangy na Príkrej“. Deti sa mohli sánkovať v maskách, ale aj bez nich. Na akcii nechýbali sladkosti a teplý čaj. Na záver akcie boli deti odmenené hračkami.

31.1. deti doniesli vysvedčenie. Každý sa snažil podľa svojich možnosti a schopnosti. Ich snaha bola odmenená sladkou odmenou. Poobede v Komunitnom centre premietali pre deti animovanú rozprávku pod názvom „Robinson Crusoe na ostrove zvierat“.  Rozprávka bola zábavná a poučná. Deťom sa veľmi páčila.