Deň 1. júl je známy  ako  začiatok letných prázdnin. Naše deti začali svoje prázdniny vo svojich biologických rodinách, aby utužili rodinné vzťahy.

Dňa 16.07. 2017 deti nastúpili do letného  detského tábora „Očkolandia“. Deti strávili prázdninový čas v prekrásnej prírode stredoslovenského kraja. Spoznávali krásy prírody, učili sa orientovať v neznámom teréne a získali nové zážitky pri spoločných hrách. Nechýbali ani nové priateľstvá. Tento tábor trval do konca júla.

V marci tohto roka,  DeD Púchov pri príležitosti 85 rokov pôsobenia, spolu s Organizáciou muskulárnych dystrofikov SR a Centrom voľného času mesta Púchov, vyhlásili celoslovenskú súťaž pod názvom „ Na krídlách fantázie“ . Tento projekt chcel poukázať  na umenie ako jeden z  nástrojov komunikácie. Tejto súťaže sa zúčastnil aj naše dieťa Adrián Mišalko. Bol úspešný, získal cenu poroty za zaujímavé výtvarné dielo.

V mesiaci august už každoročne obec Spišská Teplica v spolupráci s občianskym združením – „Žijeme v Teplici“, organizujú deň obce. Tohto podujatia sa zúčastnili aj naše deti. Mali možnosť spoznať prípravu teplických jedál a ochutnať ich. Pri jednotlivých stánkoch si mohli pozrieť a zakúpiť ručné výrobky. Celý jarmok bol sprevádzaný celodenným zábavným programom.

Prázdninové dni deti prežili aj krátkymi výletmi do blízkeho okolia, návštevou plavárne vo Svite a pohybovými aktivitami na školskom ihrisku.