Deň 1. jún je známy  ako  „Medzinárodný deň detí“. Tento deň sme prežili v RD v Poprade Veľkej. Výzdobu a zábavný program pripravili pre všetky deti z DeD vychovávateľky z nášho rodinného domu. Na tomto podujatí sa zúčastnil aj štátny tajomník z MPSVaR  Ing. Ivan Švejna. Pani riaditeľka  ho poinformovala o činnostiach  v jednotlivých RD nášho DeD.  Deti boli obdarované sladkosťami a športovým náradím.

02.06. pokračovala oslava „Dňa detí“ na školskom ihrisku v Spišskej Teplici. Pre všetky deti boli pripravené kvízy, súťaže, voľná zábava. K dobrej nálade prispeli aj deti z nášho RD.

V dňoch 06. – 07.06. sa uskutočnil  42. Ročník celoslovenských športových hier chlapcov OU/OUI v  Spišskej Novej Vsi. Dominik,  žiak OUI v  Poprade vybojoval pre školu druhé miesto vo futbale. Bol ocenený medailou a  vecnými darmi.

Jún sa niesol v znamení výletov a školy v prírode. 6.06. Deti zo Spojenej školy v Poprade a zo ZŠ s MŠ v Sp. Teplici  spoznali pamiatky mesta Stará Ľubovňa a tri deti z nášho RD – Svetlanka, Zuzka a Dávid boli v čase od 26.06. do 30.06. v Škole v prírode v Tatranskej Štrbe.

Deti zo Spojenej školy v Poprade na ul. Partizánskej  navštívili kino Tatran, aby si pozreli detské filmové predstavenie „BABY ŠEF“ (6.06.)

13.06. Svetlanka a Zuzka sa zúčastnili akcie „ Môj prvý herbár“ , ktorá sa konala v OD Fórum.  Dievčatá  spoznali zásady správneho lisovania rastlín, ako tvoriť jednotlivé strany herbára. Zapamätali si názvy aj niektorých rastlín, s ktorými pracovali.

Každý pondelok v mesiaci sa v miestnom kostole uskutočňujú detské omše, na ktorých sú pozvané aj naše deti.

30.06. – deti za svoju celoročnú prácu v škole dostávali vysvedčenia, pri tejto príležitosti sme usporiadali v RD malé posedenie. Deti boli za usilovnosť obdarované sladkou odmenou.