Nedeľnajšie prechádzky do okolia Spišskej Teplice

01. 05. 2016 – futbalový turnaj v seleziánskom stredisku “Úsmev” Poprad

02. 05. 2016 – 06. 05. 2016 – účasť v škole v prírode realizovaná v Tatranskej Štrbe – penzión Medvedica

04. 05. 2016 – cyklus odborných prednášok s názvom “Znižovanie rizikových faktorov a zvyšovanie ochranných faktorov v prevencii závislosti”, prednášku realizuje OZ “Život bez závislosti”

1. prednáška – “Si jedinečný” – dôraz na budovanie sebahodnoty

11. 05. 2016 – cyklus odborných prednášok s názvom “Znižovanie rizikových faktorov a zvyšovanie ochranných faktorov v prevencií závislosti prednášku realizuje OZ “Život bez závislosti”

2. prednáška “Závislosť”

13.05. 2016 účasť na akcii “Staviame máj”, akciu organizoval obecný úrad v Spišskej Teplici

18. 05. 2016 – cyklus odborných prednášok s názvom “Znižovanie rizikových faktorov a zvyšovanie ochranných faktorov v prevencii závislosti” , prednášku realizuje OZ “Život bez závislosti”

3. prednáška – “Droga : liečba a zotavenie”

25. 05. 2016 – 4. prednáška s názvom “Pocity”