1.05.2017 obec Spišská Teplica organizovala  akciu „ Stavanie májov“. Pri obecnom úrade na verejnom priestranstve postavili máj. Pre občanov bolo pripravené občerstvenie.  Tejto akcie sme sa zúčastnili aj my.

V tomto mesiaci náš Paľko Mišalko mal narodeniny. Tento deň t.j. 3.05. 2017 prežil v kruhu detí a vychovávateľov. Oslava sa niesla v radostnej atmosfére. Deti mu priali všetko najlepšie.

Divadelníci Spišskej Teplici nacvičili hru „Ulička“. Predstavenie pre verejnosť zahrali 8.05.2017. Deťom sa táto hra veľmi páčila.

Dňa 19.05.2017 sme dostali pozvanie na oslavu „Dňa matiek“ v Spojenej škole v Poprade do ktorej chodia naše deti. Deti si pre nás pripravili pesničky, básničky a zahrali divadielko o „Snehulienke“ v ktorom účinkovala aj naša Zuzka Žigová.

Paľko Mišalko 25.05.2017 reprezentoval Základnú školu v Spišskej Teplici v priateľskom zápase, ktorý sa uskutočnil vo Svite.

Dňa 27.05.2017 Svetlanka Mišalková a Zuzka Žigová prijali iniciačnú  sviatosť birmovania v rímsko-katolíckom kostole sv. Trojice v Spišskej Teplici z rúk otca biskupa  Š. Sečku.  Túto slávnosť zakončili spoločným slávnostným obed spolu s vychovávateľmi PeadDr.Bičarovou, Mgr.Barillovou a p. Dlugošovou.

31.5.2017 náš detský domov organizoval športový deň pre východoslovenský kraj. Na tomto podujatí nechýbali ani naše deti. Zuzka Žigová si z tohto podujatia priniesla krásne tretie miesto v skoku do diaľky a tak postúpila na celoslovenské kolo.

         Aj v  tomto mesiaci sme sa aktívne venovali problematike  obchodovania s ľuďmi. Spoločne s deťmi sme si prešli Tréningový manuál, ktorý vydala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) a ktorého hlavným poslaním je prevencia obchodovania s ľuďmi.

Nadchla nás aj celonárodná kampaň „Vyzvi srdce k pohybu“ pod záštitou Hlavného hygienika SR a Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti (SEVS). Zaviedli sme do svojich denných aktivít  30 min. športové činnosti zamerané na zlepšenie a upevnenie zdravia.

 

Každý pondelok v mesiaci sa v miestnom kostole uskutočňujú detské omše, na ktorých sú pozvané aj naše deti. Zuzka a Svetlanka majú každý piatok stretnutie birmovancov s pánom farárom, pri ktorých sa oboznamujú  s článkami viery. Aby sa deti mohli lepšie spoznať s členmi farnosti a pritom priložiť aj ruku k dobrému dielu túto možnosť, majú deti každú sobotu.