V tomto mesiaci sme spoločne oslávili narodeniny Dávidka a Dominika. Deti aj vychovávatelia pripravili narodeninovú party a obdarili chlapcov vlastnoručne zhotoveným darčekom. Okrem toho oslávili sme meniny Adriána a Edka.

Dňa 7. marca 2017 sa uskutočnila akcia „Kesaj Tchave“ v Kežmarku. Na tejto akcii nechýbali ani naše deti, spolu s  Mgr. Kišovou prežili krásne popoludnie pri hudbe, tanci a speve.

Dňa 16. marca 2017 sa uskutočnilo stretnutie  so zástupcami našich nových sponzorských spoločností – Quatro a OZ Spokojná žena v rodinnom dome Poprad –Veľká. Pre deti bol pripravený spoločný obed a hneď za obedom mali pútavú besedu s pánom Bogárom o závislostiach.

Celý mesiac sme venovali pozornosť problematike – prevencii obchodovania s ľuďmi. Pomocníkom nám bol TRÉNINGOVÝ MANUÁL, ktorý vydala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).

Oslovila nás celonárodná kampaň pod záštitou Hlavného hygienika SR a Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti (SEVS) „Vyzvi srdce k pohybu 2017“. Konať sa bude v dňoch od 20.03. 2017 – 11.06. 2017. Naše deti sa radi hýbu, športujú, preto nie je problém do voľnočasových aktivít pre zlepšenie a upevnenie zdravia zaradiť každodenne 30 minút pohybovej aktivity.

Každý pondelok v mesiaci sa v miestnom kostole uskutočňujú detské omše, na ktorých sú pozvané aj naše deti. Zuzka a Svetlanka majú každý piatok stretnutie birmovancov s pánom farárom, pri ktorých sa oboznamujú  s článkami viery. Aby sa deti mohli lepšie spoznať s členmi farnosti a pritom priložiť aj ruku k dobrému dielu túto možnosť, majú deti každú sobotu.