Aktivita 1                                        Lyžiarsky - Paľo                                   Prednes                                                                                                                                                                                            Ani mesiac marec nesklamal a pripravil pre deti z nášho RD množstvo hodnotných aktivít, kde sa mohli naplno realizovať, oddýchnuť si, ale aj načerpať množstvo poznatkov, skúseností.

Aj toho roku sa deti aktívne zapojili do zberu starého papiera, ktorý vyhlásila ZŠ s MŠ v Sp. Teplici. 30 kilogramami starého papiera sme pomohli uchrániť les a tým aj životné prostredie, ktoré nám nie je ľahostajné.

Vždy sa tešíme na návštevu plavárne a nebolo tomu ani inak 01.03., kedy si deti do sýtosti užili vodu v AquaCity v Poprade.

Sladká odmena čakala aj na usilovné  deti, ktoré si v mesiaci február najlepšie viedli v „estetizácii“ svojej izby a boli pre ostatné príkladom.

Pútavou, jedinečnou, neopakovateľnou  bola návšteva interaktívno-edukačnej výstavy „MOJE TELO“ vo Forume v Poprade.

Noc s knihou v kruhu priateľov v priestoroch Spojenej školy v Poprade    na ul. Partizánskej bola nezabudnuteľným zážitkom.

Pôstny čas je časom stíšenia, sebareflexie. Deti ho začali sv. spoveďou a účasťou na bohoslužobných obradoch v priebehu celého mesiaca.

Náš rodinný dom v tomto mesiaci navštívili dobrovoľníci zo stredného Slovenska.  Aktivita bola zameraná na prevenciu šikanovania s názvom  „ZMEŇME TO“.

Šikovnosť naše deti ukázali aj pri prednesoch poézie a prózy, za čo si vyslúžili uznania v podobe diplomov.

Zručnosť na svahu predviedol aj Paľko, ktorý v rámci lyžiarskeho výcviku ukázal, že ani lyže nie sú mu cudzie.

V rámci projektu „Vy rozhodujete, my pomáhame“, Nadácie Tesco druhé kolo sme získali 2. miesto a podporu vo výške 600€ za čo všetkým nakupujúcim, ktorí sa hlasovania zúčastnili a hodili hlasovací žetón za náš projekt ĎAKUJEME.