V tomto mesiaci sme sa zapojili do okresnej výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásil Okresný úrad Poprad, odbor krízového riadenia, na  tému                       “ Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ . Deti vytvorili krásny symbol tejto pomoci a ochrany pri povodniach.

Deň 17.11.2016 deti prežili na plavárni v Spišskej Novej Vsi.

Každý pondelok v mesiaci sa v miestnom kostole uskutočňujú detské omše, na ktorých sú pozvané aj naše deti. Zuzka a Svetlanka majú každý piatok stretnutie birmovancov s pánom farárom, pri ktorých sa oboznamujú  s článkami viery. Aby sa deti mohli lepšie spoznať s členmi farnosti a pritom priložiť aj svoju ruku k dobrému dielu túto možnosť, majú deti každú sobotu.

Okrem týchto aktivít deti spolu s vychovávateľmi vytvorili adventné dekorácie t.j. adventný veniec a kalendár.