fotka 4fotka 1 fotka 2

Aktivity za mesiac október  2016

 

Každý pondelok v mesiaci sa v miestnom kostole uskutočňujú detské omše, na ktorých sú pozvané aj naše deti. Zuzka a Svetlanka majú každý piatok stretnutie birmovancov s pánom farárom, pri ktorých sa oboznamujú  s článkami viery. Aby sa deti mohli lepšie spoznať s členmi farnosti a pritom priložiť aj svoju ruku k dobrému dielu túto možnosť, majú deti každú sobotu.  Zuzka a Svetlanka takto pomohli pri zbere jabĺk v sobotu 15.10.

Detský domov aj v tomto mesiaci 23.10. navštívil pán farár Vdp. Alojz Chmelár. Stretnutie sa uskutočnilo v družnom rozhovore o dianí v našom rodinnom dome. Pán farár deti obdaril zdravými dobrotami. Pri tejto príležitosti dohodol podmienky prijatia iniciačných sviatostiach.

V tomto mesiaci sme mali ešte jednu vzácnu návštevu. Boli to pracovníci obchodného reťazca Tesco v Európe, ktorí v rámci sústredenia TEAM BUILDING navštívili aj náš rodinný dom a tak strávili s nami zaujímavé popoludnie. Deti súťažili v pečení ovocného koláča  a v speve. Učili sa niekoľko poľských, maďarských a anglických slov. Pri rozlúčke  deti boli obdarené sladkosťami a vecnými darmi. Táto návšteva bola 26.10.

Tohto istého dňa Paľko Mišalko reprezentoval základnú školu v Spišskej Teplici v Begbintone.

Aj v tomto mesiaci sme sa zúčastnili výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásila nadácia „ Úsmev ako dar“ na tému „ Zablahoželaj s Allianzom“ na motívy: Všetko najlepšie prajem……

Okrem týchto aktivít deti spolu s vychovávateľmi vytvorili jesenné dekorácie z tekvice, vetvičiek, šípok, igelitového strašiaka, šarkany, duchov   a svietnik.