V októbri  začali svoju činnosť záujmové útvary jednotlivých škôl. Deti si vybrali jednotlivé krúžky podľa záujmov a zručnosti.

Dňa 2. októbra sa uskutočnil v Spojenej škole v Poprade športový deň. Svetlanka a Zuzka  si overili svoje športové nadanie v rôznych športových disciplínach.

6. októbra sa v zasadačke RD Poprad – Veľká uskutočnila dopravná výchova  s besedou a premietaním za účasti aj našich detí. Besedu viedla  kpt. Mgr. Andrea Čubanová z Dopravného inšpektorátu Polície v Poprade.

Zaujímavá a chutná bola akcia 13. októbra v ŠZŠ a PŠ s názvom „ Deň zdravia“ .

Tatranská galéria v Poprade vyhlásila predvianočnú súťaž s názvom „Anjel Vianoc“,      do ktorej sa prihlásili aj zručné deti z nášho rodinného domu. Výtvarné dielo, ktoré je v realizácii, odovzdáme do 26. novembra, kedy je termín uzávierky.

Veľmi obohacujúca bola návšteva  knižnice v Poprade a v Spišskej Teplici. Deti sa oboznámili s činnosťou  knižníc, zaregistrovali sa  a domov si vypožičali zaujímavé knihy.

23. októbra na školskom ihrisku deti ZŠ a MŠ v Spišskej Teplici prezentovali svoje modely lietadiel.

26. októbra Paľko reprezentoval ZŠ s MŠ v Spišskej Teplici v stolnotenisovom turnaji,      v ktorom spolu so svojimi spolužiakmi vybojoval krásne prvé miesto.

27. októbra  v Aréne – Poprad  mali možnosť naše deti stretnúť osobnosti hudobného života na Slovensku.

Deti si obohatili „Knihy života“ o triedne a školské fotografie.

Aj v školskom roku 2017/2018 sa v miestnom cirkevnom chráme uskutočňujú „detské sväté omše“. Deti ich radi navštevujú, sú pre nich obohatením, povzbudením.

Využili sme krásne slnečné októbrové  dni na prechádzky a zber prírodnín, z ktorých sme vytvorili zaujímavé jesenné dekorácie. Budú súčasťou výstavky „ Farby jesene“, ktorá bude inštalovaná v RD Poprad Veľká.

20171030_171814

20171030_171607

20171030_172105

20171030_172017