Deti sa celý mesiac september snažili o estetizáciu a  poriadok vo svojich izbičkách. Ich snaženie bolo odmenené. 1.10. tým, že popoludnie strávili    v OC Max v Poprade a pozreli si pútavé filmové predstavenie.

11.10. ZŠ s MŠ v Spišskej Teplici organizovala „Beh zdravia“, ktorého sa zúčastnil Števko a Janko. Janko zabojoval a z akcie si priniesol krásne druhé miesto.

Slnečné dni priali aj pri testovaní prvákov v športe. Akcia niesla názov „Športový talent“. Prváci svoje športové schopnosti mohli ukázať v desiatich disciplínach.

19.10. nebol bežným školským dňom, bol to tzv. „ Jablkový deň“. Deti si mali do školy doniesť dobroty z jabĺčok. Teta Monika upiekla  pre Števka, Janka a Paľka výborné jablkové rezy, ktoré veľmi chutili spolužiakom a samozrejme aj pedagógom.

20.10. sa uskutočnil hokejový zápas legiend – Slovensko-Česko na zimnom štadióne v Poprade.  Túto ponuku využil Paľko a zápas si užil naplno. Slovensko zvíťazilo 8:7.

Okrem týchto aktivít sa deti zapojili do zberu papiera  a „Šarkandiády“. Pre ZŠ s MŠ v Spišskej Teplici  nazbierali 65 kg.

22.10. prvá trieda otvorila svoje brány a pozvala rodičov na otvorenú hodinu slovenského jazyka a literatúry. Za náš RD sa jej zúčastnil ujo Vlado, ktorý ocenil Števka za usilovnosť a tvorivosť.

25.10. sa v Aréne Poprad uskutočnila „Burza stredných škôl“ . Táto aktivita bola pre Paľka veľmi užitočná a pomohla sa mu zorientovať v profesiách a odboroch stredných škôl.

Ani v tomto mesiaci  nechýbali vychádzky do prírody.