Dni plné oddychu, zábavy deti ukončili akciou „ Bodka za prázdninami“, ktorá bola organizovaná obecným úradom v Spišskej Teplici a uskutočnila sa 1.09.2016. Akcia sa odohrávala na školskom ihrisku. Pre deti boli pripravené súťaže,  hry a sladká odmena.

Vlasta Mišalková 10.09. 2016 dovŕšila vek dospelosti a odchádzala z rodinného domu, z tohto dôvodu deti spolu s tetami pripravili „rozlúčkovú party“, ktorá sa uskutočnila 9.09.2016. Deti v príjemnej atmosfére spomínali na spoločné chvíle strávene s Vlastou. Pri rozlúčke Vlaste popriali všetko dobré do nasledujúcich rokov.

Spoločenstvo priateľov detí z detských domovov „Úsmev ako dar“ vyhlásila  súťaž „Maľujeme s úsmevom“ . Do súťaže sa zapojili aj naše detí. Janka s malým Tobiasom vytvorila obrázok na tému „ Ročné obdobia“ , ktorý môže byť použitý na vytvorenie kalendára nadácie „Úsmev ako dar“.

Deti sa v tomto mesiaci zapojili ešte do jednej výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásila nadácia-volkswagen Slovakia –Získajte auto. Deti vytvorili autičko z papiera, ktoré sa pohybuje. Použili pri tom nepotrebné papierové obaly, farebné papiere, korkové uzávery, farbičky, lepidlo a pod. Pri tvorení  tohto autička deti strávili pekné nedeľné popoludnie.

Každý pondelok v mesiaci sa v miestnom kostole uskutočňujú detské omše na ktorých sú pozvané aj naše deti.