Dňa 1. septembra sa uskutočnila akcia organizovaná obecným úradom a o.z. Žijeme v Teplici s názvom „ Bodka za prázdninami“. Deti z RD i z obce sa zabávali, zmerali si sily v rôznych vedomostných súťažiach, športových disciplínach.

Do nášho rodinného domu koncom augusta prišli nové detí, Janko a Števko. Deti z RD sa na nich tešili, pripravili im milé posedenie a obdarovali ich malými pozornosťami, hračkou, sladkosťami.

Aj v tomto roku sme sa zúčastnili výtvarnej súťaže „ Auto budúcnosti“, ktorú organizuje nadácia Volkswagen Slovakia. Do súťaže sa mohli zapojiť deti detských domovov a deti z náhradných rodín.  Zuzka, Janko, Števko, Paľko a Dominik vytvorili zaujímavé  ekologické autíčko budúcnosti. Ako tvorivý materiál využili odpadové suroviny a to plastové fľaše, plastovú dózu zo zmrzliny a rôzne vrchnáky zo sprejov.

14. septembra sa Janko a Števko zúčastnili cvičenia v prírode. Slnečné počasie, pešia túra a hry vo voľnej prírode spestrili deťom doobedňajšie vyučovanie.

Úspešný bol aj Paľko, ktorý 16. septembra ako reprezentant obce Sp. Teplica vo futbalovom turnaji, nesklamal očakávania a podporil domáce mužstvo dobrým výkonom.

17. septembra sme pre Zuzku pripravili narodeninové posedenie v RD. Nechýbala torta, gratulácie detí,  tiet a tiež narodeninové fotografie.

28. septembra sa Janko zúčastnil „Jesenného behu zdravia „ v Sp. Teplici, kde obsadil vynikajúce štvrté miesto.

Aj v školskom roku 2017/2018 sa v miestnom cirkevnom chráme uskutočňujú „detské sväté omše“. Deti ich radi navštevujú, sú pre nich obohatením, povzbudením.

Využili sme krásne slnečné septembrové dni na prechádzky, krátke turistické výlety po okolí a na zber bohatej úrody sliviek v našej záhrade.

fotka 2fotka 3fotka 1fotka 4