Velkonocny pozdrav z Popradu

01.03.2016 – rozlúčka s mladým dospelým Jurajom a Branislavom – osamostatnenie

09.03.2016 – plavecké popoludnie na krytej plavárni vo Svite

11.03.2016 – stretnutie detí s tanečnou rómskou skupinou Kesaj Tchave

15.03.2016 – účasť detí na školskom prednese poézie a prózy

17.03.2016 – účasť detí na školskej akcii „Dobšinského noc“

18.03.2016 – tvorivé dielne pre deti – výroba veľkonočných dekorácií, maľovanie vajíčok

28.03.2016 – zábavné popoludnie pre deti v spoločnosti Kesaj Tchave

 

 

–          zber prírodnín, tvorba jarných a veľkonočných dekorácií

–          návšteva psieho útulku

–          zhotovovanie veľkonočných pohľadníc, vajíčok a dekoračných predmetov

–          športové aktivity na ihrisku – trénovanie futbalu

–          pečenie veľkonočných koláčikov

–          účasť na veľkonočných bohoslužbách