• prevencia rizikového sexuálneho správania
  • návšteva z RD V. Slavkov a RD Poprad – Veľká – deti a vychovávatelia
  • privítanie nových detí do skupiny – Laura, Vaneska, Paľko