• pobyt detí v letnom tábore Očkolandia v Tajove
  • návrat do RD Tatranská Lomnica
  • zber húb – spoznávanie
  • poznávanie okolia – okružná vychádzka – Tatr. Lomnica – St. Lesná – Tatr. Lomnica
  • príchod Eriky z prázdninového pobytu
  • príchod Jara z Očkolandie