• školská besiedka s Mikulášom
  • výroba vianočných ozdôb
  • pečenie koláčov, zdobenie stromčeka, potešenie z darčekov
  • akcia „Úsmev ako dar“ v Bratislave – zúčastnili sa ho Eva, Braňo, Jaro