1-19.2.2016 – účasť na ozdravnom pobyte

27.2.2016 – Účasť v kine Tatran v Poprade na premietaní rozprávky:  ROBINSON CRUSOE

28.2.2016 – Spoločné posedenie pri polročnom vyhodnotení vysvedčenia.