• 3.2.2018  S tetou Ankou spoločná guľovačka a sánkovačka na našom kopci. Deti sa unavili a dokonca aj gate roztrhali :)))
  • 10.2.2018  Fašiangové posedenie – pečenie šišiek, zhotovenie masiek