Tento mesiac bol chudobný na akcie. Trápili nás choroby. Deti sa v sprievode dobrovoľníkov zúčastňovali svätých omší. Chodili sme sa sánkovať.