V januári sme sa chodili často korčuľovať a sánkovať. 26.1.2019 sme boli na výlete v Tricklandii v Starom Smokovci. Veľmi sa nám tam páčilo a prežili sme pekný deň. 30.1.2019 boli deti na školskom karnevale na ľade. Deti sa pravidelne zúčastňovali svätých omší v sprievode dobrovoľníkov