• odchod detí do RD v Sp. Teplici, neskôr pobyt v RD Poprad – Veľká
  • výlet na chatu v Liptovskej Tepličke
  • spoznávanie mesta Poprad a jeho okolia
  • odchod niektorých detí k rodičom a blízkym