• vychádzka s deťmi k hotelu Tatranec – drevený vláčik, hojdačky, preliezky – s dobrovoľníčkou Dominikou z komunitného centra
  • návšteva matky troch našich detí spojená s pobytom
  • v ZŠ besiedka ku Dňu matiek
  • deti idú na exkurziu do Prešova
  • návšteva p. farára z Vysokých Tatier
  • príchod nového dievčaťa Ľudky do skupiny
  • rozlúčka s Jožom – odchádza z DeD