Boli sme na podujatí 1.máj vo Vysokých Tatrách. Pozreli sme si kultúrny program. Zaskákali na skákacom hrade. Zúčastnili sme sa pretekov Domovácke kilometre v Herľanoch. 27.5.2018 bola Dominika na 1. svätom prijímaní.