16.5 sa deti zúčastnili športových hier v Kežmarku v doprovode tety Helenky.

27.5 sme spolu oslávili 1. sväté prijímanie našej Daniely a urobili sme jej veľkú oslavu.