• účasť na vystúpení „Kesaj Tchave“ v Novej Lesnej
  • výzdoba satelitu na Veľkú noc, výroba veľkonočných ozdôb, vajíčok
  • pečenie baránka, veľkonočných koláčikov
  • účasť na Veľkonočných bohoslužbách