Tento mesiac bol výnimočný, pretože sme na začiatku mesiaca privítali našich nových priateľov Stanka a Emíliu. Hneď v ten deň sme si urobili malé posedenie a zoznámili sme sa. Všetky deti z rodinného domu v Hranovnici sa tešili z príchodu Stanka a Emílie. S nadšením im ukazovali priestory domčeku a záhrady.

Taktiež v tomto mesiaci vo štvrtok 16.3. sa staršie deti zúčastnili na prednáške “Prevencia drogových závislosti”. Túto príležitosť  využili aj naší sponzori, aby sa mohli stretnúť s našimi deťmi a podať im pomocnú ruku formou prednášky a ponuky aktivít na tento rok.