• 1.1.2019 – slávnostný  novoročný obed.
  • 6.1.2019 – účasť na bohoslužbe troch kráľov a vyzdvihnutie trojkráľovej vody a poklonenie sa v Betlehéme.
  • 20.1.2019 – posvätenie nášho domčeka naším farárom, slávnostný obed