Dňa 24.10.2023 bolo CDR Poprad ocenené za systémový prínos v sociálnoprávnej ochrane detí.

Ocenenie odovzdala p.riaditeľke Knapekovej Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soňa Gaborčáková.