Ocenenie pre pani Mgr. Hreusovú. Prácu profesionálneho náhradného rodiča vykonáva už 20 rokov. Ďakujeme za svedomitú prácu a prajeme veľa zdravia a síl do ďalších rokov.