– Alexandra a Jakub nastúpili do prvého ročníka ZŠ v Tatranskej Lomnici

– Jasmínka začala navštevovať materskú škôlku

– Roman, Alexandra, Jakub a Jasmína strávili víkend s mamou v rodinnom prostredí

– Dominika a Rudko sa pravidelne každý piatok zúčastňovali v sprievode dobrovoľníkov detskej omše v kostole v Starom Smokovci

– školáci zo ZŠ sa zúčastnili akcie Čisté Hory a výletu na Skalnaté pleso