Máj 2016

14.5.2016  Účasť na podujatí organizované obcou – stavanie 1. mája + folklórne vystúpenie v…

Apríl 2016

17.4 Beseda o rizikovom správaní v Poprade Veľkej

18.4.2016
RYTMUS – premietanie filmu sídliskový…

Február 2016

1-19.2.2016 – účasť na ozdravnom pobyte

27.2.2016 – Účasť v kine Tatran v Poprade na premietaní…

Read More

Aktivity  z RD Hranovnica  – mesiac december 2015
 

Príprava a inštalácia Mikulášskej…

Aktivity v mesiaci november – RD Hranovnica

01. 11. 2015

Účasť všetkých detí na cintoríne pri príležitosti „Sviatku všetkých svätých“…

Aktivity v RD Hranovnica za 10/2015

01. 10. 2015

Účasť detí Mišalkových na ľadovej  šou „Maša a medveď“ v SNV

04….