01.05. – návšteva hradu v Kežmarku, vystúpenie sokoliarov a šermiarov, divadelné predstavenie, – 03.05. – OZ Život bez závislostí, téma: Si jedinečný – dôraz na budovanie sebahodnoty, – 08.05. – návšteva mesta Poprad a OC FÓRUM, – 10.05. – OZ Život bez závislostí, téma: Závislosti, – 16.05. – Projekt  ” Ty a práca” – zúčastnila sa Daniela v PP-Veľkej, – 17.05. – OZ Život bez závislostí, téma: Drogy, liečba a zotavovanie, – 24.05. – OZ Život bez závislostí, téma: Pocity,  – 31.05. – OZ Život bez závislostí, téma: Šikanovanie