Po bezstarostných prázdninových dňoch nastal čas povinností. 3.10.  otvorili školy svoje brány, aby deti mohli zasadnúť do školských lavíc a naplno sa venovať učeniu. Do prvého ročníka plný očakávania nastúpil Števko. Veľmi sa tešil na pestrofarebne vyzdobenú triedu, usmievavú pani  učiteľku a kmarátskych spolužiakov. Pre Maximiliána a Rudka nástup do školy znamenal určitú zmenu, keďže nastúpili do novej školy v Poprade a čaká ich denné cestovanie autobusom.

V tomto mesiaci nás Spoločnosť priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar pozvala zapojiť sa do výtvarnej súťaže  s názvom“ Maľujeme s úsmevom – Kaufland daruje na Vianoce úsmev.“ Výtvarná súťaž sa už niekoľko rokov teší veľkému záujmu zo strany detí a vychovávateľov. Tak ako minulý rok sa aj v tomto roku do súťaže zapojili deti Adrián, Dávid a Rudko. Vytvorili krásne obrázky leta a Vianoc, ktoré budú (ak postúpia) tvoriť súčasť kalendára spoločnosti Úsmev ako dar.

15.9. nás navštívila bývala klientka Janka s malým synčekom Tobiásom. Prežili sme srdečné stretnutie, plné úsmevu, zážitkov, ktoré nás s Jankou a jej synčekom spájajú. Zároveň to bol deň rozlúčky so Zuzkou, ktorá dovŕšila vek dospelosti a rozhodla sa osamostatniť. Popriali sme jej veľa šťastia a úspechov do ďalších „dospeláckych“ dní .

Dňa 21.9. sa v   Popradskej Aréne odohralo multimediálne predstavenie s názvom  The Light Trip (moderné protidrogové multimediálne divadlo)určené  pre základné školy (8. až 9. ročník), pre stredné školy, vysoké školy, ale aj celé rodiny. Realizovalo sa v spolupráci s neziskovou organizáciou Život bez závislostí, n. o. a Metamorfozis o.z.. Tejto akcie sa zúčastnila Svetlanka a Adrián.

Ani v tomto mesiaci  nechýbali vychádzky do prírody. Navštívili sme zvernicu poľovníckeho zväzu  Kvetnica. Deti pozorovali voľne žijúce zvieratá ako je diviak, muflón a pod.

Počas nedeľných prechádzok sme zbierali šišky, šípky a suché kvety na vytvorenie jesennej dekorácie v rodinnom dome.