Aktuality rodinných domov

Poďakovanie

za sponzorské darčeky a sladkosti venované deťom v rodinnom dome…

Aktivity RD Poprad-Veľká za mesiac december

–          oficiálne vyhodnotenie súťaže „Ochranárik“…

Aktivity  z RD Hranovnica  – mesiac december 2015
 

Príprava…

Aktivity v mesiaci november – RD Hranovnica

01. 11. 2015

Účasť všetkých detí na cintoríne pri príležitosti…

Aktivity z RD Poprad – Veľká 11/2015

1.11. Sviatok všetkých svätých – spoločná návšteva cintorína,…

Aktivity RD Spišská Teplica 11/2015

7.11.2015 – celodenný výlet so zameraním poznať historické a kultúrne…

Aktivity v RD Hranovnica za 10/2015

01. 10. 2015

Účasť detí Mišalkových na ľadovej  šou „Maša…

Aktivity v mesiaci október RD Poprad-Veľká

1.10.2015 – Účasť na predstavení ľadovej šou Máša a medveď

5.10.2015…