Aktivity…

Vedenie CPDaR rozhodlo, že aktivity za jednotlivé mesiace z rodinných domov budú na web stránke publikované inou formou.

Aktivity za mesiac máj – jún 2019

Aktivity za uvedené mesiace nezobrazené z dôvodu zmeny web stránky zo strany spravovateľa.

Aktivity za mesiac apríl 2019

Na mesiac apríl sme sa zvlášť tešili, pretože nás čakali veľkonočné prázdniny spojené  s veľkonočnými tradíciami ako je oblievačka, šibačka.

Na svoje si prišli aj usilovné deti, ktoré boli odmenené sladkou odmenou za „najkrajšiu izbu“.

Svojich blízkych, priateľov a sponzorov sme potešili vlastnoručne vyrobenými veľkonočnými pozdravmi.

09.04. sa Svetlanka zúčastnila prípravy na osamostatnenie formou vzdelávania v Slovenskej sporiteľni v Prešove.

11.04. RD Hranovnica zorganizoval pre všetky deti  „Tvorivé dielne“ s veľkonočnou tematikou. Ani sme netušili, koľko je na Slovensku rôznych techník zdobenia kraslíc.

26.04. sme si nenechali ujsť nácvik programu rómskej hudobno-tanečnej skupiny Kesaj Tchave v Kežmarku.

Hrdí sme na Adriána, ktorý 26.04. vo Veľkej Lomnici získal diplom za účasť v regionálnom kole matematickej olympiády.

Diplom

Aktivity za mesiac marec 2019

Aktivita 1                                        Lyžiarsky - Paľo                                   Prednes                                                                                                                                                                                            Ani mesiac marec nesklamal a pripravil pre deti z nášho RD množstvo hodnotných aktivít, kde sa mohli naplno realizovať, oddýchnuť si, ale aj načerpať množstvo poznatkov, skúseností.

Aj toho roku sa deti aktívne zapojili do zberu starého papiera, ktorý vyhlásila ZŠ s MŠ v Sp. Teplici. 30 kilogramami starého papiera sme pomohli uchrániť les a tým aj životné prostredie, ktoré nám nie je ľahostajné.

Vždy sa tešíme na návštevu plavárne a nebolo tomu ani inak 01.03., kedy si deti do sýtosti užili vodu v AquaCity v Poprade.

Sladká odmena čakala aj na usilovné  deti, ktoré si v mesiaci február najlepšie viedli v „estetizácii“ svojej izby a boli pre ostatné príkladom.

Pútavou, jedinečnou, neopakovateľnou  bola návšteva interaktívno-edukačnej výstavy „MOJE TELO“ vo Forume v Poprade.

Noc s knihou v kruhu priateľov v priestoroch Spojenej školy v Poprade    na ul. Partizánskej bola nezabudnuteľným zážitkom.

Pôstny čas je časom stíšenia, sebareflexie. Deti ho začali sv. spoveďou a účasťou na bohoslužobných obradoch v priebehu celého mesiaca.

Náš rodinný dom v tomto mesiaci navštívili dobrovoľníci zo stredného Slovenska.  Aktivita bola zameraná na prevenciu šikanovania s názvom  „ZMEŇME TO“.

Šikovnosť naše deti ukázali aj pri prednesoch poézie a prózy, za čo si vyslúžili uznania v podobe diplomov.

Zručnosť na svahu predviedol aj Paľko, ktorý v rámci lyžiarskeho výcviku ukázal, že ani lyže nie sú mu cudzie.

V rámci projektu „Vy rozhodujete, my pomáhame“, Nadácie Tesco druhé kolo sme získali 2. miesto a podporu vo výške 600€ za čo všetkým nakupujúcim, ktorí sa hlasovania zúčastnili a hodili hlasovací žetón za náš projekt ĎAKUJEME.

Aktivity v mesiaci február

Deti sa v tomto mesiaci veľmi tešili na jarné prázdniny, hoci počasie tomu vôbec nenasvedčovalo, že je jar. Počas tohto týždňa k nám prišla Mirka, Viktorka a Žofka z rodinného domu v Hranovnici a Norbert z rodinného domu vo Veľkej. Bola to príležitosť bližšie spoznať aj iné deti v rámci nášho centra.

Prázdniny začali výletom na Štrbské pleso. Samotným zážitkom bola pre nich cesta električkou, nakoľko to už dlho nezažili. Keď vystúpili z električky privítala ich krásna, veľkolepá panoráma Vysokých Tatier. Prechádzka okolo plesa prospela nie len ich telu, ale aj duchu. Nechýbala ani dobrá sánkovačka, pretože na Štrbskom plese bolo snehu dosť. Deti sa domov vrátili unavené, ale šťastné.

Popoludnie, 19.2 deti strávili v Aquacity – Poprad. Vo veľkom bazéne si užili vody do sýtosti.

V piatok, 22.2. s vychovávateľom Martinom cestovali do Košíc na športové podujatie. Hokejový zápas prebiehal medzi Košicami a Nitrou. Košičania boli vyrovnaným tímom Nitry, ale napriek tomu prehrali 4:3.

Okrem prázdninového týždňa deti nedeľňajšie popoludnie, 10.2. prežili na plavárni vo Svite, ako odmenovú aktivitu za  celomesačné úsilie mať  čo najkrajšiu izbičku. Paľko nás presvedčil, že je medzi deťmi najlepší plavec. Deti sa vo vode  hrali s loptou. Veľmi si to užili. Domov sa vrátili dobre unavené.

11.2. mal Janko narodeniny. Nechýbala narodeninová oslava. Deti si pochutnali na zmrzlinovej torte. Jankovi popriali všetko dobré. Narodeninová oslava sa niesla v radostnej atmosfére.

Aktivity za mesiac január 2019

Začiatok nového roka deti oslávili spolu s ostatnými obyvateľmi Spišskej Teplice na námestí pred obecným úradom. S ujom Vladom obdivovali ohňostroj, ktorý pripravil starosta obce. Deti si spolu s ujom popriali všetko dobré do nového roka.

01.01. deti začali účasťou na slávnostnej bohoslužbe. Po obede nás navštívil pán kaplán a vykonal posvätenie domu – tzv. koledu. Pán kaplán po družnej debate s deťmi im poprial všetko dobré do nového roka.

Deti sa aj v mesiaci decembri snažili o estetizáciu a poriadok vo svojich izbičkách. Odmenou im bola výborná pizza.

Celý mesiac január prial svojimi poveternostnými podmienkami zimným športom. Škola pre deti pripravila klzisko, preto ujo Vlado zabezpečil chlapcom hokejky a tak si mohli chlapci na školskom ihrisku pravidelne vo voľnom čase zahrať hokej.

Okrem hokeja si deti užívali sánkovačku aj na neďalekom kopci „Príkra“.

16.1. Janko reprezentoval základnú školu vo vybíjanej. Spolu so spolužiakmi dosiahli tretie miesto.

26.1. Komunitné centrum pre deti v Spišskej Teplici pripravilo sánkovačku pod názvom „Fašiangy na Príkrej“. Deti sa mohli sánkovať v maskách, ale aj bez nich. Na akcii nechýbali sladkosti a teplý čaj. Na záver akcie boli deti odmenené hračkami.

31.1. deti doniesli vysvedčenie. Každý sa snažil podľa svojich možnosti a schopnosti. Ich snaha bola odmenená sladkou odmenou. Poobede v Komunitnom centre premietali pre deti animovanú rozprávku pod názvom „Robinson Crusoe na ostrove zvierat“.  Rozprávka bola zábavná a poučná. Deťom sa veľmi páčila.

Aktivity v mesiaci december 2018

Tento mesiac je známy vianočnými besiedkami, koncertmi a mnohými akciami súvisiacimi s Vianocami.

5.12. zavítal k nám vdp. A. Chmelár, správca farnosti zo Spišskej Teplici, doniesol našim deťom sladkosti. Návšteva sa niesla v radostnej atmosfére.

Navštívili nás aj zástupkyne tzv. „Živého ruženca“ v Spišskej Teplici, p. Štefanyová,        p. Dovalovská. Doniesli deťom sladkosti a spoločenské hry, ktorým sa deti veľmi potešili.

Naše deti boli poctené pozvaním prezidenta Slovenskej republiky,  Andrejom Kiskom. Deň Sv. Mikuláša prežili na Bratislavskom hrade. Pozreli si zaujímavosti hradu. Poobede sa stretli s pánom prezidentom a spoločne  zapálili vianočný stromček. Nechýbali ani Mikulášske balíčky, ktorými ich obdaril pán prezident. Janko potešil všetkých prítomných adventnou básničkou a Vianočným prianím. Pán prezident poprial všetkým krásne Vianoce.

6.12. do nášho domu zavítal sv Mikuláš z Vikartoviec. Doniesol deťom sladkosti a poprial krásne sviatky.

Deti sa aj v  mesiaci november snažili o estetizáciu a  poriadok vo svojich izbičkách. Odmenou im bola akcia. 7.12. v OC Fórum –  Poprad. Pochutnali si na výbornej pizzi.

11.12. Základná škola s materskou školou v Spišskej Teplici usporiadali vianočnú besiedku na obecnom úrade a takýmto spôsobom chceli obyvateľom Spišskej Teplice priblížiť Vianoce. Tohto vystúpenia sa zúčastnil Janko so Števkom. Svoje úlohy splnili na jednotku.

12.12. Paľko, Edko a Dávid cestovali spolu s ostatnými deťmi DeD Poprad   do Bratislavy, aby sa zúčastnili večerného programu „Úsmev ako dar“, ktorý má dlhodobú tradíciu. Celý program sa niesol v radostnej atmosfére. Deti mali možnosť stretnúť osobnosti televíznej obrazovky na živo.

Aj Spojená škola v Poprade do ktorej chodia naše deti organizovala vianočnú besiedku. Naše deti vystúpili s vianočnými pesničkami,  básničkami a tak prispeli k predvianočnej atmosfére.

V predvianočnom čase sa už každý rok organizuje koncert „Melódie šťastia“, ktorý sa konal v Dome kultúry –  Poprad. Na koncerte vystúpila tanečná skupina PARTIA, žiaci SZUŠ – VIVA, CREDENC, tanečná škola ONE Poprad a talenty z detských domovov. Vystúpenia si deťom veľmi páčili.

Dva dni pred Vianocami nás neznámy darca zo Spišskej Teplici obdaril živým stromčekom, ktorý sme spoločne ozdobili a ktorý nám pripomínal čas Vianoc, ale aj štedré srdce darcu.

25.12. deti toto popoludnie prežili vo Vikartovciach. Pozreli si vianočné predstavenie pod názvom „ Láska nad zlato“, ktoré všetkým pripomenulo čo je v živote najdôležitejšie, že skutočná láska robí druhých šťastných nie seba.

Posledný mesiac roka sme zavŕšili silvestrovskou slávnostnou večerou. Počas nej sme si pripomenuli významné chvíle prežité počas roka. Podvečer sme sa vybrali na detský Silvester, ktorý sa konal v Komunitnom centre obecného úradu v Spišskej Teplici.

Ani v tomto mesiaci  nechýbali vychádzky do prírody.

Aktivity v mesiaci november

Deti sa aj v  mesiaci október snažili o estetizáciu a  poriadok vo svojich izbičkách. Aj v tomto mesiaci boli odmenené. 4.11. strávili popoludnie  v cukrárni             OC Fórum  v Poprade. Pochutnali si na výbornej torte a ovocnom čaji.

11.11. bolo krásne nedeľňajšie popoludnie. Strávili sme ho vo Svite na plavárni. Deti si užili vody do sýta. Po skončení tejto aktivity sme sa vrátili domov peši. Bolo veľmi pekne a teplo. Deti sa zdravo unavili.

15.11. Show Slovakia sa predstavila ľadovou šou aj v Poprade. Na toto predstavenie dostali pozvanie aj naše deti. Deti si pozreli zimnú hudobnú rozprávku „O dvanástich mesiačikov“.  V predstavení sa predstavili poprední krasokorčuliari, účastníci olympijských hier a majstrovstiev v Rusku. Predstavenie bolo nádherné. Deťom sa predstavenie veľmi páčilo.

19.11. sme popoludnie prežili v radostnej atmosfére. Adrián mal narodeniny. Deti Adriánovi popriali všetko dobre v jeho osobnom živote. Po osobnom prianí nechýbalo slávnostné posedenie a dobrá hudba.

23.11. sme dostali pozvanie od pána Akimova na akciu Kesaj Tchave v Kežmarku. Deti sa na túto akciu veľmi tešia, pretože je to pre nich príležitosť stretnúť svojich rovesníkov a prežiť s nimi popoludnie tancom a spevom svojho etnika.

Ani v tomto mesiaci  nechýbali vychádzky do prírody.

Aktivity za mesiac október 2018

Deti sa celý mesiac september snažili o estetizáciu a  poriadok vo svojich izbičkách. Ich snaženie bolo odmenené. 1.10. tým, že popoludnie strávili    v OC Max v Poprade a pozreli si pútavé filmové predstavenie.

11.10. ZŠ s MŠ v Spišskej Teplici organizovala „Beh zdravia“, ktorého sa zúčastnil Števko a Janko. Janko zabojoval a z akcie si priniesol krásne druhé miesto.

Slnečné dni priali aj pri testovaní prvákov v športe. Akcia niesla názov „Športový talent“. Prváci svoje športové schopnosti mohli ukázať v desiatich disciplínach.

19.10. nebol bežným školským dňom, bol to tzv. „ Jablkový deň“. Deti si mali do školy doniesť dobroty z jabĺčok. Teta Monika upiekla  pre Števka, Janka a Paľka výborné jablkové rezy, ktoré veľmi chutili spolužiakom a samozrejme aj pedagógom.

20.10. sa uskutočnil hokejový zápas legiend – Slovensko-Česko na zimnom štadióne v Poprade.  Túto ponuku využil Paľko a zápas si užil naplno. Slovensko zvíťazilo 8:7.

Okrem týchto aktivít sa deti zapojili do zberu papiera  a „Šarkandiády“. Pre ZŠ s MŠ v Spišskej Teplici  nazbierali 65 kg.

22.10. prvá trieda otvorila svoje brány a pozvala rodičov na otvorenú hodinu slovenského jazyka a literatúry. Za náš RD sa jej zúčastnil ujo Vlado, ktorý ocenil Števka za usilovnosť a tvorivosť.

25.10. sa v Aréne Poprad uskutočnila „Burza stredných škôl“ . Táto aktivita bola pre Paľka veľmi užitočná a pomohla sa mu zorientovať v profesiách a odboroch stredných škôl.

Ani v tomto mesiaci  nechýbali vychádzky do prírody.

Aktivity za mesiac september 2018

Po bezstarostných prázdninových dňoch nastal čas povinností. 3.10.  otvorili školy svoje brány, aby deti mohli zasadnúť do školských lavíc a naplno sa venovať učeniu. Do prvého ročníka plný očakávania nastúpil Števko. Veľmi sa tešil na pestrofarebne vyzdobenú triedu, usmievavú pani  učiteľku a kmarátskych spolužiakov. Pre Maximiliána a Rudka nástup do školy znamenal určitú zmenu, keďže nastúpili do novej školy v Poprade a čaká ich denné cestovanie autobusom.

V tomto mesiaci nás Spoločnosť priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar pozvala zapojiť sa do výtvarnej súťaže  s názvom“ Maľujeme s úsmevom – Kaufland daruje na Vianoce úsmev.“ Výtvarná súťaž sa už niekoľko rokov teší veľkému záujmu zo strany detí a vychovávateľov. Tak ako minulý rok sa aj v tomto roku do súťaže zapojili deti Adrián, Dávid a Rudko. Vytvorili krásne obrázky leta a Vianoc, ktoré budú (ak postúpia) tvoriť súčasť kalendára spoločnosti Úsmev ako dar.

15.9. nás navštívila bývala klientka Janka s malým synčekom Tobiásom. Prežili sme srdečné stretnutie, plné úsmevu, zážitkov, ktoré nás s Jankou a jej synčekom spájajú. Zároveň to bol deň rozlúčky so Zuzkou, ktorá dovŕšila vek dospelosti a rozhodla sa osamostatniť. Popriali sme jej veľa šťastia a úspechov do ďalších „dospeláckych“ dní .

Dňa 21.9. sa v   Popradskej Aréne odohralo multimediálne predstavenie s názvom  The Light Trip (moderné protidrogové multimediálne divadlo)určené  pre základné školy (8. až 9. ročník), pre stredné školy, vysoké školy, ale aj celé rodiny. Realizovalo sa v spolupráci s neziskovou organizáciou Život bez závislostí, n. o. a Metamorfozis o.z.. Tejto akcie sa zúčastnila Svetlanka a Adrián.

Ani v tomto mesiaci  nechýbali vychádzky do prírody. Navštívili sme zvernicu poľovníckeho zväzu  Kvetnica. Deti pozorovali voľne žijúce zvieratá ako je diviak, muflón a pod.

Počas nedeľných prechádzok sme zbierali šišky, šípky a suché kvety na vytvorenie jesennej dekorácie v rodinnom dome.