Aktivity APRÍL 2017

Apríl sa pochválil typicky bláznivým počasím a poriadne nás potrápil.

Veľká noc sa nezaobišla bez poriadnej oblievačky. Chlapci za tento nevysvetliteľný zvyk dostali aj sladkosť.  Počas Veľkej noci nás prišla navštíviť aj Ľudka.

V rámci voľnočasových aktivít sme trávili čas vonku pri kolobežkovaní, basketbale, na trampolíne a pri iných pohybových hrách. Ďakujeme aj nášmu sponzorovi za nové kolobežky, bránky, lopty a pieskovisko.

Dobrovoľníkom ďakujeme za všetok čas, ktorý venovali deťom pri doučovaní cudzích jazykov, pri hrách, hudobno – pohybových aktivitách, na zbere veľkonočných vajíčok,  i za čas strávený na sv. omšiach a tvorivých dielňach.

V tento mesiac sme sa zamerali tiež na vzdelávanie pre staršie deti na tému „Obchodovanie s ľuďmi“ – v rámci neho si pozreli o.i. aj TV film na túto tému.

Doslúžila nám stará práčka, ale už sa tešíme z novej.  Ďakujeme!

Prajeme Vám všetkým krásny máj!

Read More

Aktivity za mesiac apríl 2017

V tomto mesiaci sme sa aktívne venovali problematike  obchodovania s ľuďmi. Spoločne s deťmi sme si prešli Tréningový manuál, ktorý vydala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) a ktorého hlavným poslaním je prevencia obchodovania s ľuďmi.

Nadchla nás aj celonárodná kampaň „Vyzvi srdce k pohybu“ pod záštitou Hlavného hygienika SR a Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti (SEVS). Zaviedli sme do svojich denných aktivít  30 min. športové činnosti zamerané na zlepšenie a upevnenie zdravia.

Veľkonočnými pozdravmi, ktoré zhotovili naše šikovné deti sme potešili blízkych, priateľov, sponzorov. Kreatívna veľkonočná výzdoba zdobila priestory nášho rodinného domu. Veľkonočné sviatky prežili naše deti mimo DeD a to v biologických rodinách, kde mali možnosť porovnať kuchyňu,  zvyky, tradície.

17.04. v rímsko-katolíckom kostole v Sp. Teplici prijal sviatosť krstu  Tobias Karol.

26.04. Detský domov Spišská Bela zorganizoval 27. ROČNÍK ŠPORTOVÝCH HIER DETÍ Z DED PREŠOVSKÉHO KRAJA V STOLNOM TENISE. Za náš RD sa tohto podujatia zúčastnil Pavol Mišalko.

27.04. sa spolu so sponzormi CFH Quatro  uskutočnil výlet do Nitry, ktorý bol zameraný na profesionálnu orientáciu našich budúcich mladých dospelých. Navštívili veľtrh práce, kde im bolo poskytnuté  aj  poradenstvo z oblasti finančnej gramotnosti.

28.04. Deti Adrián Mišalko, Euard Mišalko, Dávid Mišalko, Zuzana Žigová a Svetlana Mišalková prežili zábavné popoludnie v Cirkuse Aleš.

28.04. Pavol Mišalko reprezentoval Základnú školu v Sp. Teplici vo futbale.

30.04. Pavol Mišalko svoje herné futbalové schopnosti uplatnil aj ako reprezentant za obec Sp. Teplica v turnajovom zápase.

Každý pondelok v mesiaci sa v miestnom kostole uskutočňujú detské omše, na ktorých sú pozvané aj naše deti. Zuzka a Svetlanka majú každý piatok stretnutie birmovancov s pánom farárom, pri ktorých sa oboznamujú  s článkami viery. Aby sa deti mohli lepšie spoznať s členmi farnosti a pritom priložiť aj ruku k dobrému dielu túto možnosť, majú deti každú sobotu.

Read More

Marec

Tento mesiac bol výnimočný, pretože sme na začiatku mesiaca privítali našich nových priateľov Stanka a Emíliu. Hneď v ten deň sme si urobili malé posedenie a zoznámili sme sa. Všetky deti z rodinného domu v Hranovnici sa tešili z príchodu Stanka a Emílie. S nadšením im ukazovali priestory domčeku a záhrady.

Taktiež v tomto mesiaci vo štvrtok 16.3. sa staršie deti zúčastnili na prednáške “Prevencia drogových závislosti”. Túto príležitosť  využili aj naší sponzori, aby sa mohli stretnúť s našimi deťmi a podať im pomocnú ruku formou prednášky a ponuky aktivít na tento rok.

Read More

Február

Do hory, do hory!
v sihliny a bory,
povetria čistota
dá mi tam života.
R. U. Podtatranský

 

Takýmto heslom sa deti mohli riadiť počas ozdravovacieho pobytu v liečebni Železnôm, kde strávili 3 týždne.

Read More

Aktivity RD Poprad – Veľká 04/2017

Velkonocny pozdrav z Popradu

 

 

– počúvanie hudby a sluchový tréning na Johansenovej hudbe

– účasť detí na školskom prednese poézie a prózy – získanie 1. a 2. miesta

– tvorivé dielne pre deti – výroba veľkonočných dekorácií, maľovanie vajíčok,  zhotovovanie veľkonočných pohľadníc, vajíčok a dekoračných predmetov

– plavecké popoludnie na krytej plavárni vo Svite

– športové aktivity na ihrisku – trénovanie futbalu

– stretnutie detí a mládeže z detských domovov a domu na polceste z oblasti Poprad, akcia “Aj toto je život”

– oslava narodenín – Miloš Koky – 13 rokov, blahoželanie, posedenie pri torte

– účasť detí na Job Expo – najväčší veľtrh práce 2017, za podpory sponzorov CFH Quatro s obsahom poradenstva z oblasti finančnej gramotnosti

Read More

Aktivity RD Poprad – Veľká 03/2017

– účasť detí na koncerte organizovanom prostredníctvom ZŠ

– stretnutie detí s tanečnou rómskou skupinou Kesaj Tchave

– stretnutie so zástupcami sponzorských spoločností – Quatro a OZ Spokojná žena

– beseda s p. Bogárom o závislistiach – individuálne rozhovory

– športové aktivity na ihrisku, loptové hry, jazda na bicykli, kolieskových korčuliach

– účasť detí na akcii – “Dobšinského noc” – prenocovanie so spolužiakmi, čítanie kníh

 

Read More

Aktivity za mesiac marec 2017

V tomto mesiaci sme spoločne oslávili narodeniny Dávidka a Dominika. Deti aj vychovávatelia pripravili narodeninovú party a obdarili chlapcov vlastnoručne zhotoveným darčekom. Okrem toho oslávili sme meniny Adriána a Edka.

Dňa 7. marca 2017 sa uskutočnila akcia „Kesaj Tchave“ v Kežmarku. Na tejto akcii nechýbali ani naše deti, spolu s  Mgr. Kišovou prežili krásne popoludnie pri hudbe, tanci a speve.

Dňa 16. marca 2017 sa uskutočnilo stretnutie  so zástupcami našich nových sponzorských spoločností – Quatro a OZ Spokojná žena v rodinnom dome Poprad –Veľká. Pre deti bol pripravený spoločný obed a hneď za obedom mali pútavú besedu s pánom Bogárom o závislostiach.

Celý mesiac sme venovali pozornosť problematike – prevencii obchodovania s ľuďmi. Pomocníkom nám bol TRÉNINGOVÝ MANUÁL, ktorý vydala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).

Oslovila nás celonárodná kampaň pod záštitou Hlavného hygienika SR a Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti (SEVS) „Vyzvi srdce k pohybu 2017“. Konať sa bude v dňoch od 20.03. 2017 – 11.06. 2017. Naše deti sa radi hýbu, športujú, preto nie je problém do voľnočasových aktivít pre zlepšenie a upevnenie zdravia zaradiť každodenne 30 minút pohybovej aktivity.

Každý pondelok v mesiaci sa v miestnom kostole uskutočňujú detské omše, na ktorých sú pozvané aj naše deti. Zuzka a Svetlanka majú každý piatok stretnutie birmovancov s pánom farárom, pri ktorých sa oboznamujú  s článkami viery. Aby sa deti mohli lepšie spoznať s členmi farnosti a pritom priložiť aj ruku k dobrému dielu túto možnosť, majú deti každú sobotu.

Read More