Aktivity RD za mesiac 5/2017

5.5.2017 – Daniela ukončila pobyt v DeD, 12.5.2017 – Zuzka oslávila 9. narodeniny, 13.5.2017 – oslavy “Dňa Matiek” v Poprade, 22.5.2017 – škola v prírode – Peter, 31.5.2017 – 27.ročník športových hier na Slovensku pre deti z DeD prešovského kraja, z našej skupiny reprezentovali náš DeD súrodenci Peter a Ján – chlapci ĎAKUJEME za odvahu a športové výkony.

Read More

Aktivity RD za mesiac 4/2017

2.4.2017 – divadelné predstavenie “O Maruške a dvanástich mesiačikoch” v Poprade, 10.4.2017 – začiatok futbalových tréningov pre našich chlapcov Jožka, Janka a Petra vo Veľkom Slavkove, 11.4.2017 – prevencia obchodovania s ľuďmi, 13.4.2017 – pobyt na plavárni, príchod Eriky na návštevu, začiatok veľkonočných prázdnin, 16.4.2017 – Danka oslávila meniny, účasť na sv. omši vo Veľkom Slavkove – Veľkonočná nedeľa, 17.4.2017 – oslava veľkonočného pondelka, 18.4.2017 – odchod Eriky späť do DPL, koniec veľkonočných prázdnin, 22.4.2017 – akcia so živou hudbou “Aj toto je život” v Novej Lesnej, 23. 4. 2017 – Daniela oslávila 18. narodeniny, 26.4.2017 – Športové hry – stolný tenis – Jožko získal 4. miesto.

Read More

Aktivity RD za mesiac 3/2017

2.3.2017 – návšteva Eriky – Hráň, 16.3.2017 – obed v Červenom maku – sponzorské spoločnosti Quatro a OZ Spokojná žena usporiadali akciu, ktorá mala vzdelávací a osvetový charakter, zúčastnili sa Janko, Jožko a Mária, 19.3.2017 – OC MAX – divadelné predstavenie “O Čertoch”, oslava Jožkových menín.

Read More

Aktivity Máj

27.5. – vychádzka na požiarne cvičisko v obci Hranovnica – súťaže na čas – príprava na športové hry.

31.5. – účasť na regionálnych športových hrách, kde sa od nás výborne umiestnili: Anna  1. miesto v skoku do výšky –  a Viky 2. miesto v behu na 100m. Anna sa dokonca kvalifikovala na celoslovenské kolo.

Read More

Aktivity Apríl

16.4.2017 – oslava narodenín Žofie  a následná účasť na divadelnom predstavení : “V Dzedzine veselo” ktoré sa uskutočnilo v obci Hranovnica v kultúrnom dome.

 

Read More

Aktivity RD Poprad – Veľká 05/2017

– športové aktivity na ihrisku, loptové hry, jazda na bicykli, kolieskových korčuliach

– zápis Norberta a Evky  do 1. ročníka  vybraných stredných škôl

– vystúpenie detí pri príležitosti “Dňa matiek ” v rámci programu SZŠ

– zážitkové popoludnie na kolotočoch

– oslava “Dňa detí ” v OC Forum – zábavné popoludnie

– záujmové aktivity, zážitkové učenie, spoločenské hry

– účasť detí na regionálnych športových hrách organizovaných DeD Poprad

Read More

Aktivity za mesiac máj 2017

1.05.2017 obec Spišská Teplica organizovala  akciu „ Stavanie májov“. Pri obecnom úrade na verejnom priestranstve postavili máj. Pre občanov bolo pripravené občerstvenie.  Tejto akcie sme sa zúčastnili aj my.

V tomto mesiaci náš Paľko Mišalko mal narodeniny. Tento deň t.j. 3.05. 2017 prežil v kruhu detí a vychovávateľov. Oslava sa niesla v radostnej atmosfére. Deti mu priali všetko najlepšie.

Divadelníci Spišskej Teplici nacvičili hru „Ulička“. Predstavenie pre verejnosť zahrali 8.05.2017. Deťom sa táto hra veľmi páčila.

Dňa 19.05.2017 sme dostali pozvanie na oslavu „Dňa matiek“ v Spojenej škole v Poprade do ktorej chodia naše deti. Deti si pre nás pripravili pesničky, básničky a zahrali divadielko o „Snehulienke“ v ktorom účinkovala aj naša Zuzka Žigová.

Paľko Mišalko 25.05.2017 reprezentoval Základnú školu v Spišskej Teplici v priateľskom zápase, ktorý sa uskutočnil vo Svite.

Dňa 27.05.2017 Svetlanka Mišalková a Zuzka Žigová prijali iniciačnú  sviatosť birmovania v rímsko-katolíckom kostole sv. Trojice v Spišskej Teplici z rúk otca biskupa  Š. Sečku.  Túto slávnosť zakončili spoločným slávnostným obed spolu s vychovávateľmi PeadDr.Bičarovou, Mgr.Barillovou a p. Dlugošovou.

31.5.2017 náš detský domov organizoval športový deň pre východoslovenský kraj. Na tomto podujatí nechýbali ani naše deti. Zuzka Žigová si z tohto podujatia priniesla krásne tretie miesto v skoku do diaľky a tak postúpila na celoslovenské kolo.

         Aj v  tomto mesiaci sme sa aktívne venovali problematike  obchodovania s ľuďmi. Spoločne s deťmi sme si prešli Tréningový manuál, ktorý vydala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) a ktorého hlavným poslaním je prevencia obchodovania s ľuďmi.

Nadchla nás aj celonárodná kampaň „Vyzvi srdce k pohybu“ pod záštitou Hlavného hygienika SR a Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti (SEVS). Zaviedli sme do svojich denných aktivít  30 min. športové činnosti zamerané na zlepšenie a upevnenie zdravia.

 

Každý pondelok v mesiaci sa v miestnom kostole uskutočňujú detské omše, na ktorých sú pozvané aj naše deti. Zuzka a Svetlanka majú každý piatok stretnutie birmovancov s pánom farárom, pri ktorých sa oboznamujú  s článkami viery. Aby sa deti mohli lepšie spoznať s členmi farnosti a pritom priložiť aj ruku k dobrému dielu túto možnosť, majú deti každú sobotu.

Read More