Aktivity RD Poprad – Veľká 01/2017

–          pobyt detí v biologických rodinách počas vianočných prázdnin

–          zimné športové aktivity – sánkovanie, korčuľovanie na miestnych ľadových plochách, hry na snehu

–          aktivity zamerané na didaktické cvičenia, zážitkové učenie, rozvoj jemnej motor

–          príchod novej súrodeneckej skupiny

–          psychologická intervencia – nevhodné správanie detí – psychológ

–          oslava menín – Miloš 🙂

–          návšteva kina – sledovanie rozprávky Dom kúziel

 

Read More

Aktivity RD Poprad – Veľká 12/2016

–          účasť detí na akcii „Úsmev ako dar! v Bratislave  – zast. Katarína Kokyová

–          účasť na mestských vianočných trhoch

–          16.12.2016 – návrat detí z RD Veľký Slavkov do RD Poprad Veľká – sťahovanie osobného oblečenia, os. vecí

–          Spoločné upratovanie RD, montáž nového nábytku, usporiadanie izieb

–          domáce pečenie vianočného pečiva, výroba vianočnej dekorácie, vianočná výzdoba RD, zdobenie stromčeka

–          20.12.2016 – posedenie pri vianočnom stromčeku s odborným tímom a p. riaditeľkou, os. rozhovory, zaželanie si príjemných a pokojných sviatkov

–          Dovoz nového nábytku, pomoc chlapcov pri vynosení, montáž

–          Pobyt detí počas vianočných prázdnin u známych a príbuzných Eva Holubová a deti Kokyové

–          Spoločné slávenie vianočných sviatkov, účasť na bohoslužbách, rozbalenie si darčekov, os. rozhovory o tradíciách a zvykoch, sledovanie tradičných vianočných rozprávok

 

Read More

Aktivity RD Poprad – Veľká 11/2016

–          opakovaná dezinsekcia RD, aplikácia postrekom

–          účasť detí na súťaži v kreslení

–          6.11.2016 – účasť na divadelnom predstavení „Snehulienka a sedem trpaslíkov v Dome kultúry Poprad

–          17.11.2016 – návšteva plavárne v Spišskej Novej Vsi

–          27.11.2016 – účasť na vystúpení „Majstra N“ v OC Forum

Read More

Aktivity RD Poprad – Veľká 10/2016

–          zber prírodnín, lístia – tvorba ikebany, jesennej dekorácie

–          5.10.2016 – rozhodnutie o uzatvorení RD z dôvodu neustupujúceho sa výskytu ploštíc, plánovaná likvidácia plynom

–          8.10.2016 – opustenie RD, sťahovanie detí do RD Hranovnica a RD V. Slavkov

–          Spoznávanie okolia, spoločné cestovanie električkou do/ zo školy

–          Akceptovanie a spolunažívanie s ostanými deťmi v RD

–          12.10.2016 – návšteva Squashového centra v Poprade – posilňovňa, stolný tenis

–          17.10.2016 – návšteva podujatia v Poprade – sledovanie žiakov lezeckej akadémie v lezení po šikmej stene

–          20.10.2016 – účasť detí na charitatívnej akcii „Integráčik“ v Aréne Poprad

–          21.10.2016 – účasť na koncertnom vystúpení Martina Haricha v OC Forum

–          26.10.2016 – návšteva dobrovoľníkov z  TESCO Poprad – donáška sponzorských darčekov, osobné rozhovory

–          30.10.2016 – návšteva športového centra v Poprade – stolný tenis

–          V RD Poprad – Veľká – prebiehajúca likvidácia ploštíc plynom a postrekom

Read More

Aktivity RD Poprad – Veľká 09/2016

–          návrat detí z letných prázdnin

–          dodatočné blahoželanie k narodeninám – Eva Holubová a Norbert Koky – 15 rokov

–          opakovaná dezinsekcia RD, použitie dymovníc, neustupujúci sa výskyt ploštíc, likvidácia a demontáž nábytku, likvidácia matracov, postelí, vývoz z RD

–          osobné rozhovory s deťmi o začiatku šk. roka , vybavenie detí školskými potrebami

–          príchod Marcely Žigovej, ktorá už bola medzičasom v RD Veľký Slavkov, zoznámenie sa, prihlásenie do novej školy, spoločné spoznávanie okolia

–          zrealizovanie preventívnych pediatrických a stomatologických prehliadok

–          oslava narodenín – Michaela Kokyová – 10 rokov

–          26.9.2016 – prípadová konferencia v obci Jánovce, za prítomnosti tímu Ded, detí Kokyových a ich príbuzných s cieľom návratu detí do domáceho prostredia             k biologickým rodičom

–          odovzdanie detí – Viktórie a Miroslavy Pechových do starostlivosti profesionálnych rodičov

Read More

Aktivity RD Tatranská Lomnica

Na Nový rok nám pani riaditeľka DeD popriala všetko dobré do nového roka. Dali sme sa do práce s novou chuťou a tešili sa na nové výzvy.  Krátko nato k nám pribudli štyri deti. Ich príchodom nám trošku ožila aj mládež,  a chlapci aj dievčatá sa zapájali do starostlivosti o ne. Zábavnou formou sa deti učili základné hygienické návyky, absolvovali vstupné lekárske vyšetrenia a najstarší z detí začal navštevovať  1. ročník v ZŠ, kde sa mu veľmi páči. Deťom sme zakúpili nové odevy a obuv a všetko potrebné do ZŠ a MŠ.

Povianočnú atmosféru nám spríjemňovala ponechaná výzdoba, ale aj pozornosti od ľudí – z hotela Grand nám doniesli do domu koláče, ďalší darcovia nosili knižky, hračky, odevy, či obuv i sladkosti.

Školopovinné deti si pripravovali básničky na súťaž Hviezdoslavov Kubín, spracovávali Čitateľský denník a pripravovali sa za pomoci vychovávateľov na polročné písomky. Odmenou ze celú polročnú prácu boli dobré známky.

V rámci školských aktivít deti navštívili knižnicu a na ľade mali Karneval.

Počas pobytov vonku sme absolvovali nejednu prechádzku Tatranskou Lomnicou spojenú s poznávaním pravidiel cestnej premávky, aj so sánkovačkou a kĺzaním na snehu, na čo sa deti vždy veľmi tešia. S detskými aktivitami na snehu a ľade nám pomáhali aj dobrovoľníci Viktor, Daniela, Dada a Martin. Katka každý piatok brala Dominiku a Rudka na sv. omšu do Starého Smokovca a na ďalšie aktivity.

V tomto mesiaci potrápili choroby maličkých aj veľkých. Na pomoc nám prišli vychovávatelia z ostatných domov a tiež z odborného tímu, za čo veľmi ďakujeme.

Tiež ďakujeme za zmontovanie kancelárskeho nábytku a inštaláciu TV a internetu.

 

Tím RD Tatranská Lomnica

Read More

Aktivity za mesiac január 2017

Nový rok sme privítali spoločne s obyvateľmi Spišskej Teplice. Obecný úrad pripravil privítanie Nového roka už tradične krásnym ohňostrojom. Na tejto akcii nechýbali ani naše deti.

8.1. sa v miestnom kostole uskutočnil záverečný vianočný koncert na ktorom nechýbali tradičné koledy ale aj skladby známych autorov ako S. Bach, J. Haydn. Koncert sa deťom páčil.

Nedeľňajšie popoludnie 29.01. bola pre Popradskú verejnosť a širšie okolie  pripravená akcia s názvom „Don Bosco Show – Ukáž svoju tvár“. Mladí a kňazi zo saleziánskeho noviciátu  a saleziánskeho oratória „Úsmev“ predstavili zábavnou a poučnou formou osobnosť sv. Don Bosca ako aj činnosť jednotlivých stredísk. Tejto akcii sa zúčastnili aj naše deti spolu s vychovávateľkou p. Mgr. Banasiewiczovou.

Táto zima bola so všetkým čo k tomu patrí. Nasnežilo a prituhlo, preto Základná škola v Spišskej Teplici na priestore školského ihriska vytvorila klzisko, ktoré bolo k dispozícii aj pre naše deti. Deti klzisko využívali nie len  počas prázdnin, ale aj počas víkendov a popoludňajších hodín.

Okrem toho využívali ideálny kopec „ Príkra“ na sánkovanie a šantenie v snehu.

Každý pondelok v mesiaci sa v miestnom kostole uskutočňujú detské omše, na ktorých sú pozvané aj naše deti. Zuzka a Svetlanka majú každý piatok stretnutie birmovancov s pánom farárom, pri ktorých sa oboznamujú  s článkami viery. Aby sa deti mohli lepšie spoznať s členmi farnosti a pritom priložiť aj ruku k dobrému dielu túto možnosť, majú deti každú sobotu.

Read More