Aktivity za mesiac júl a august 2017

Deň 1. júl je známy  ako  začiatok letných prázdnin. Naše deti začali svoje prázdniny vo svojich biologických rodinách, aby utužili rodinné vzťahy.

Dňa 16.07. 2017 deti nastúpili do letného  detského tábora „Očkolandia“. Deti strávili prázdninový čas v prekrásnej prírode stredoslovenského kraja. Spoznávali krásy prírody, učili sa orientovať v neznámom teréne a získali nové zážitky pri spoločných hrách. Nechýbali ani nové priateľstvá. Tento tábor trval do konca júla.

V marci tohto roka,  DeD Púchov pri príležitosti 85 rokov pôsobenia, spolu s Organizáciou muskulárnych dystrofikov SR a Centrom voľného času mesta Púchov, vyhlásili celoslovenskú súťaž pod názvom „ Na krídlách fantázie“ . Tento projekt chcel poukázať  na umenie ako jeden z  nástrojov komunikácie. Tejto súťaže sa zúčastnil aj naše dieťa Adrián Mišalko. Bol úspešný, získal cenu poroty za zaujímavé výtvarné dielo.

V mesiaci august už každoročne obec Spišská Teplica v spolupráci s občianskym združením – „Žijeme v Teplici“, organizujú deň obce. Tohto podujatia sa zúčastnili aj naše deti. Mali možnosť spoznať prípravu teplických jedál a ochutnať ich. Pri jednotlivých stánkoch si mohli pozrieť a zakúpiť ručné výrobky. Celý jarmok bol sprevádzaný celodenným zábavným programom.

Prázdninové dni deti prežili aj krátkymi výletmi do blízkeho okolia, návštevou plavárne vo Svite a pohybovými aktivitami na školskom ihrisku.

Read More

Aktivity Júl

2.7.2017

Motoclub v Hranovnici: Po dohode nám ujo Jozef vybavil návštevu motorkárov, ktorý navštívili náš dom a aj pomaly povozili deti na svojich “mašinách”. Taktiež darovali deťom hry a sladkosti.

 

4.7.2017

Naša teta Hela nás zobrala do Východnej na prehliadku farmy, kde sme si mohlo zaskákať do sena. Deťom sa tento výlet veľmi páčil.

 

6.7.2017

Teta Ľudka a teta Hela nás zobrali do lesa na zber lesných plodov. Prechádzka bola osviežujúca.

 

10.7.2017

Náš ujo Jozef nás učil strieľať zo vzduchovky. Naša Žofia strieľala presne, len nie do terča 🙂

 

11.7.2017

Ujo Šimon  nám postavil stany na dvore, kde sme sa odhodlali stanovať. Lea a Daniela si pre istotu zobrali do stanu aj panvicu, ak by ich niekto v noci vyrušoval 🙂

 

14.7.2017

Opekačka na Kvetnici: Leto je v plnom prúde a my sme sa rozhodli ísť opekať do lesa s ujom Šimonom. Žofke, Viky a Daniele sa najviac páčili hojdačky, no chlapcom zase skupinky dievčat, ktoré stanovali pri táborisku.

 

17. – 31.7.2017  TÁBOR – DUBÁČIK V BÉLA DULICIACH

Read More

Aktivity Jún

1.6.2017

Medzinárodný deň detí  sme oslávili RD v Poprade -Veľkej. Na tomto podujatí sa zúčastnil aj štátny tajomník z MPSVaR  Ing. Ivan Švejna. Deti boli obdarované sladkosťami a športovým náradím.

13-14.6.17 sa Anna zúčastnila na celoštátnych športových hrách detských domovov v Čilistove.

Read More

Aktivity RD Poprad – Veľká 07/2017

– pobyt detí mimo RD – prázdniny u príbuzných, v Rd Sp. Teplica

– outdoorové aktivity na ihrisku

– návšteva OC Forum

– úprava okolia domu, starostlivosť o záhradné a balkónové kvety

– pobyt detí v letnom tábore

Read More

Aktivity RD Poprad – Veľká 06/2017

– Deň detí s hosťami z Ministerstva ÚPSVaR, zábavné popoludnie, darčeky

– účasť detí na školskom výlete – Ľubovniansky hrad, ZOO Sp. Nová Ves, Liptovská Teplička, Botanická záhrada Košice

– popoludnie na jazdeckých pretekoch “Štiavnická podkova”

– Juniáles na miestnom ihrisku – tanec, spev, hry a súťaže

– šantenie na kolotočoch – sponzorsky dar od kolotočiarov 🙂

– ukončenie šk. roka, blahoželania k vysvedčeniam

– odprevadenie niektorých našich detí na prázdniny k rodičom, resp. príbuzným

 

Read More

Aktivity za mesiac jún 2017

Deň 1. jún je známy  ako  „Medzinárodný deň detí“. Tento deň sme prežili v RD v Poprade Veľkej. Výzdobu a zábavný program pripravili pre všetky deti z DeD vychovávateľky z nášho rodinného domu. Na tomto podujatí sa zúčastnil aj štátny tajomník z MPSVaR  Ing. Ivan Švejna. Pani riaditeľka  ho poinformovala o činnostiach  v jednotlivých RD nášho DeD.  Deti boli obdarované sladkosťami a športovým náradím.

02.06. pokračovala oslava „Dňa detí“ na školskom ihrisku v Spišskej Teplici. Pre všetky deti boli pripravené kvízy, súťaže, voľná zábava. K dobrej nálade prispeli aj deti z nášho RD.

V dňoch 06. – 07.06. sa uskutočnil  42. Ročník celoslovenských športových hier chlapcov OU/OUI v  Spišskej Novej Vsi. Dominik,  žiak OUI v  Poprade vybojoval pre školu druhé miesto vo futbale. Bol ocenený medailou a  vecnými darmi.

Jún sa niesol v znamení výletov a školy v prírode. 6.06. Deti zo Spojenej školy v Poprade a zo ZŠ s MŠ v Sp. Teplici  spoznali pamiatky mesta Stará Ľubovňa a tri deti z nášho RD – Svetlanka, Zuzka a Dávid boli v čase od 26.06. do 30.06. v Škole v prírode v Tatranskej Štrbe.

Deti zo Spojenej školy v Poprade na ul. Partizánskej  navštívili kino Tatran, aby si pozreli detské filmové predstavenie „BABY ŠEF“ (6.06.)

13.06. Svetlanka a Zuzka sa zúčastnili akcie „ Môj prvý herbár“ , ktorá sa konala v OD Fórum.  Dievčatá  spoznali zásady správneho lisovania rastlín, ako tvoriť jednotlivé strany herbára. Zapamätali si názvy aj niektorých rastlín, s ktorými pracovali.

Každý pondelok v mesiaci sa v miestnom kostole uskutočňujú detské omše, na ktorých sú pozvané aj naše deti.

30.06. – deti za svoju celoročnú prácu v škole dostávali vysvedčenia, pri tejto príležitosti sme usporiadali v RD malé posedenie. Deti boli za usilovnosť obdarované sladkou odmenou.

 

Read More

Aktivity Máj – Jún 2017

Tieto dva mesiace boli náročné a zároveň obohacujúce. Deti sa veľmi tešia na koniec roka. Absolvovali sme výlety – v rámci školy (Žilina, Betliar, divadlo v Poprade) a aj v rámci našej skupiny – boli sme na „Otvorení turistických chodníkov“ na Reinerovej chate, deti boli na bobovej dráhe v Tatranskej Lomnici, na vychádzkach v blízkom okolí – Stará Lesná, lúka pod Medvedím vrchom, …

Zúčastnili sme sa krajského kola športových hier v Poprade a Erika postúpila vo volejbale na celoslovenské kolo do Čilistova, ktoré absolvovala začiatkom júna.

Deti si užili Deň detí – dostali kopec darčekov, sladkostí, navštívil ich sponzor a zúčastnili sa na Dni detí v Poprade- Veľkej za účasti štátneho tajomníka MPSVR SR.

Koniec školského roka je už tu a my sa tešíme na prázdniny! 🙂

Prajeme Vám všetkým ich krásne prežitie!

Tím SaS Tatranská Lomnica

Read More