Aktivity RD za mesiac 04/2016

Účasť a prevedenie choreografie na podujatí “ÚSMEV AKO DAR” v Košiciach, beseda o sexuálnom správaní v RD Poprad-Veľká, Deň otvorených dverí – stretnutie s triednymi učiteľmi, riaditeľom ZŠ a MŠ, našou pani riaditeľkou, vedúcou výchovy a odborným tímom v našom dome – vystúpenie našich detí, exkurzia – Múzeum v Tatranskej Lomnici, ART – tréning – soc. zručnosť: “Požiadať o pomoc”, oslava narodenín Daniela – 17 rokov, športové popoludnia spojené so súťažami na školskom ihrisku, účasť na športových hrách v Medzilaborciach – získanie 2 bronzových medailí.

Read More

Aktivity RD Poprad Veľká – 04/2016

07.04.2016 – Beseda a videoprezentácia k sexuálnemu rizikovému správaniu

– Prednáška k sexuálnej výchove

09.04.2016 – Návšteva Múzea Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici

13.04.2016 – Účasť na športových hrách v Medzilaborciach

17.04.2016 – Návšteva výstavy TATRA EXPO v Aréne Poprad

18.04.2016 – Účasť na filmovom predstavení v Košiciach –  Rytmus – Sídliskový sen“ , spojená s besedou a prednáškou s Rytmusom

19.04.2016 – Účasť detí na divadelnom predstavení v rámci školskej akcie

21.04.2016 – Návšteva cirkusového predstavenia ALEŠ

26.04.2016 – Účasť na spoločnej akcii „ČISTÝ DEŇ“ v spoločnosti Kesaj Tchave v kultúrnom dome v Hranovnici

27.04.2016 – Oslava narodenín – Miloš – 12 rokov

29.04.2016 – Účasť na regionálnych športových hrách v Medzilaborciach – získanie 2 bronzových medailí

 

POĎAKOVANIE

Aj tento rok opäť srdečne ďakujeme všetkým členom cirkusu ALEŠ za sponzorský príspevok v podobe voľných vstupeniek na

cirkusové predstavenie pre naše deti.

Read More

Aktivity RD Sp. Teplica 04/2016

Nedeľňajšie prechádzky do okolia Spišskej Teplici

08.04. 2016 – popoludnie v saleziánskom stredisku „ Úsmev“ Poprad

13.04.2016 – účasť na športovom  dni v Medzilaborciach

18.04.2016 – filmové predstavenie “ Rytmus – sídliskový sen“ a beseda  s Rytmusom v Košiciach

24.04.2016 – privítanie a zoznámenie sa so súrodencami Mišalkovými

28.04.2016 –  účasť na regionálnych športových  hrách v Medzilaborciach

Read More

Aktivity RD za mesiac 03/2016

Účasť na plavárni vo Svite, stretnutie s hudobnou skupinou Kesaj Thave, veľkonočná výstava a tvorivé dielne v RD – PP- Veľká, účasť na výstave obrazov ZUŠ Poprad v Dome kultúry Poprad, Veľkonočný pondelok v Novej Lesnej, ART tréning – soc. zručnosť: “Ako odolať tlaku skupiny”.

Read More

Aktivity RD Sp. Teplica 03/2016

Nedeľňajšie prechádzky do okolia Spišskej Teplici

17.03.2016  účasť na akcii „Dobšinského noc“ ŠZŠ Poprad

18.03.2016  účasť na besede „ Drogy“ v Spišskej Novej Vsi

18.02.2016  popoludnie v Kežmarku na akcii  „Kesaj –Tchave“

21.03.2016  maľovanie vajíčok a príprava Veľkonočných ozdôb

28.03.2016  Veľkonočná oblievačka  – starosta obce p. Ing. R. Šeliga a p. Barilla

Read More

Aktivity za RD Poprad Veľká – 03/2016

Velkonocny pozdrav z Popradu

01.03.2016 – rozlúčka s mladým dospelým Jurajom a Branislavom – osamostatnenie

09.03.2016 – plavecké popoludnie na krytej plavárni vo Svite

11.03.2016 – stretnutie detí s tanečnou rómskou skupinou Kesaj Tchave

15.03.2016 – účasť detí na školskom prednese poézie a prózy

17.03.2016 – účasť detí na školskej akcii „Dobšinského noc“

18.03.2016 – tvorivé dielne pre deti – výroba veľkonočných dekorácií, maľovanie vajíčok

28.03.2016 – zábavné popoludnie pre deti v spoločnosti Kesaj Tchave

 

 

–          zber prírodnín, tvorba jarných a veľkonočných dekorácií

–          návšteva psieho útulku

–          zhotovovanie veľkonočných pohľadníc, vajíčok a dekoračných predmetov

–          športové aktivity na ihrisku – trénovanie futbalu

–          pečenie veľkonočných koláčikov

–          účasť na veľkonočných bohoslužbách

Read More

Február 2016

1-19.2.2016 – účasť na ozdravnom pobyte

27.2.2016 – Účasť v kine Tatran v Poprade na premietaní rozprávky:  ROBINSON CRUSOE

28.2.2016 – Spoločné posedenie pri polročnom vyhodnotení vysvedčenia.

Read More