Aktivity – November 2016

Začiatkom novembra pri spomienke na zosnulých sme navštívili miestny cintorín. Mládežníci vycestovali  zapáliť sviečky na hroboch svojich maminiek v Kežmarku a v Malom Slavkove. Menšie deti sa zúčastnili školskej akcie s témou Halloween-u.

V tomto mesiaci sme sa stretli s dobrovoľníkmi z farnosti Vysoké Tatry na čele s Vdp. Tokárom a p. Porubským. Za prítomnosti odborného tímu, vychovávateľov aj detí, pani riaditeľka DeD podpísala s nimi dohodu o spolupráci. Na spoluprácu sa veľmi tešíme. Už v prvých dňoch sa začalo doučovanie cudzích jazykov, chystajú sa športové podujatia a iné aktivity ako sú tvorivé dielne či turistika. Už v nasledujúcom mesiaci sa zúčastníme volejbalového tréningu, ktorý vraj bude náročný, ale prospešný.

Deti v tomto mesiaci absolvovali preventívne lekárske prehliadky, pomedzi to ich neobišli ani choroby.

Súrodenci Hangurbadžovci sa tešia z návratu domov, keďže bolo rozhodnuté o ich ponechaní v biologickej rodine.

V rámci voľnočasových aktivít sme sa našim deťom venovali v oblastiach poznávania prírody, hudby, spevu, výtvarných techník. Zapojili sme sa aj do výtvarnej súťaže Ochrana pri povodniach očami detí – – 112.

Ľudka K. oslávila pred pár dňami krásnych 17 rokov – ešte raz  – Blahoželáme!!!

Read More

Aktivity za mesiac november 2016

 

V tomto mesiaci sme sa zapojili do okresnej výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásil Okresný úrad Poprad, odbor krízového riadenia, na  tému                       “ Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ . Deti vytvorili krásny symbol tejto pomoci a ochrany pri povodniach.

Deň 17.11.2016 deti prežili na plavárni v Spišskej Novej Vsi.

Každý pondelok v mesiaci sa v miestnom kostole uskutočňujú detské omše, na ktorých sú pozvané aj naše deti. Zuzka a Svetlanka majú každý piatok stretnutie birmovancov s pánom farárom, pri ktorých sa oboznamujú  s článkami viery. Aby sa deti mohli lepšie spoznať s členmi farnosti a pritom priložiť aj svoju ruku k dobrému dielu túto možnosť, majú deti každú sobotu.

Okrem týchto aktivít deti spolu s vychovávateľmi vytvorili adventné dekorácie t.j. adventný veniec a kalendár.

Read More

Aktivity za mesiac október 2016

fotka 4fotka 1 fotka 2

Aktivity za mesiac október  2016

 

Každý pondelok v mesiaci sa v miestnom kostole uskutočňujú detské omše, na ktorých sú pozvané aj naše deti. Zuzka a Svetlanka majú každý piatok stretnutie birmovancov s pánom farárom, pri ktorých sa oboznamujú  s článkami viery. Aby sa deti mohli lepšie spoznať s členmi farnosti a pritom priložiť aj svoju ruku k dobrému dielu túto možnosť, majú deti každú sobotu.  Zuzka a Svetlanka takto pomohli pri zbere jabĺk v sobotu 15.10.

Detský domov aj v tomto mesiaci 23.10. navštívil pán farár Vdp. Alojz Chmelár. Stretnutie sa uskutočnilo v družnom rozhovore o dianí v našom rodinnom dome. Pán farár deti obdaril zdravými dobrotami. Pri tejto príležitosti dohodol podmienky prijatia iniciačných sviatostiach.

V tomto mesiaci sme mali ešte jednu vzácnu návštevu. Boli to pracovníci obchodného reťazca Tesco v Európe, ktorí v rámci sústredenia TEAM BUILDING navštívili aj náš rodinný dom a tak strávili s nami zaujímavé popoludnie. Deti súťažili v pečení ovocného koláča  a v speve. Učili sa niekoľko poľských, maďarských a anglických slov. Pri rozlúčke  deti boli obdarené sladkosťami a vecnými darmi. Táto návšteva bola 26.10.

Tohto istého dňa Paľko Mišalko reprezentoval základnú školu v Spišskej Teplici v Begbintone.

Aj v tomto mesiaci sme sa zúčastnili výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásila nadácia „ Úsmev ako dar“ na tému „ Zablahoželaj s Allianzom“ na motívy: Všetko najlepšie prajem……

Okrem týchto aktivít deti spolu s vychovávateľmi vytvorili jesenné dekorácie z tekvice, vetvičiek, šípok, igelitového strašiaka, šarkany, duchov   a svietnik.

 

Read More

Aktivity – Október

Jeseň nám priniesla veľa krásnych slnečných dní a tie sme naplno využili aktivitami v prírode. Od pozorovania zmien prírody, cez zber gaštanov a farebných listov sme prešli k výrobe typicky jesenných výrobkov – gaštanových panáčikov a maľovania jesennými farbami s využitím listov. Posledné teplejšie dni sme využili na kolobežkovanie, korčuľovanie a kreslenie na chodník.

K jeseni patria zmeny. Tou prvou je rekonštrukcia strechy, ktorá bola úspešne ukončená, za čo sme nesmierne vďační a v pracovnom tíme došlo k výmene kolegov , čo určite prinesie nové výhľady na svet a tiež na prácu.

Koncom mesiaca nás navštívili dobrovoľníci zo spoločnosti Tesco, ktorí deťom priniesli nielen veľa hmotných darov, ale dali aj kúsok zo seba a to tým, že spoločne strávili čas s deťmi – pripravili si pre deti aktivity v dome aj na dvore a nakoniec vykúzlili s deťmi skvelé Halloweenské dobroty. Všetky deti sa do aktivít zapojili s nadšením.

Cez jesenné prázdniny nás prišli navštíviť súrodenci Kokyovci a tak nám bolo v našej skupine na záver mesiaca veselšie.

Read More

Aktivity September

Začala škola a s návratom do kolektívov prišli aj choroby. Deti sa zapojili do zberu papiera. Veľmi obľúbené vychádzky do blízkej prírody sme spojili so zberom jesenných prírodnín. Zažili sme veľmi pestrý september plný zmien. Súrodenci Hangurbadžovci zatiaľ zostávajú na predĺženom pobyte u rodičov.

Read More

Aktivity za mesiac október

Aktivity za mesiac október

– návšteva skupiny cudzincov TESCO – pracovníkov. Spoločne sa porozprávali cez tlmočníčku s deťmi a zahrali rôzne spoločenské hry. Deti sa taktiež potešili z darčekov, ktoré im TESCO pracovníci doniesli.

– prechádzka lesom, zber plodov a okrasných rastlín a konárov na jesennú výzdobu.

 

Read More

Aktivity v RD Hranovnica September 2016

Aktivity v RD Hranovnica September 2016

– výlet do prírody spojený so zberom šípok

– zapojenie sa do súťaže maľujem s úsmevom

– zapojenie sa do projektu VOLKSWAGEN – “pohyblivé autíčko” , kde sme sa momentálne umiestnili v prvej 10 top 🙂

Read More